Yandex

Sevde Bayram

2019 yılında Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ,Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden mezun olarak Dil ve Konuşma Terapisti unvanını almıştır. Dil ve Konuşma Terapistliği eğitimi sırasında Özel Aydoğdu Anaokulu’nda normal gelişim gösteren çocukların yaşa göre konuşma gelişimini gözlemlemiştir. Biruni Üniversitesi Hastanesi’nde KBB, Noröloji ve Pediatri bölümlerinde bireylerin konuşma bozukluklarına ilişkin tanı ve rehabilitasyon gözlemlerinde bulunmuş, Uzm. DKT Çağdaş Karsan’ın rehberliğinde dil, konuşma ve iletişim bozukluğu gösteren kişilerin yaklaşık 120 saat klinik ortamdaki rehabilitasyon çalışmalarına katılmıştır. Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde dil ve konuşma bozukluklarının  tanısı, değerlendirilmesi ve terapisine dair  yaklaşık 200 saat uygulamalı klinik çalışmalarda bulunmuş ve süpervizyon almıştır. Bu gözlemler ışığında hazırladığı ‘Prematüre ve Serebral Palsili Bireylerde Postürün Salya Akıntısı Üzerine Etkisi’ konulu bitirme tezi X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresinde değerlendirmeye alınarak sunulmuştur. Eğitimi boyunca birçok seminer, eğitim ve kongreye katılmıştır.

İlgili olduğu çalışma alanları;

 • Konuşma sesi bozuklukları (artikülasyon bozukluğu, fonolojik bozukluk)
 • Gecikmiş dil ve konuşma
 • Genetik sendromlara bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 • Yaygın gelişimsel bozukluğa (Otizm) bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 • Serebral Palsi’ye bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 • Dudak damak yarıklığına bağlı konuşma bozuklukları
 • İşitme engelli bireyler için dil ve konuşma terapisi
 • Ses terapisi (ses kısıklığı, konuşma sırasında nefessiz kalma, ses teli felci, mutasyonel falsetto vb.)
 • Motor konuşma bozukluklarında (apraksi, dizartri)  dil ve konuşma terapisi
 • Beyin hasarı, felç vb. durumlar sonrasında dil ve konuşma güçlüklerine müdahale (afazi)
 • Çiğneme ve yutma bozuklukları
WhatsApp'dan ulaşın.
💬 Buradayız 😊
Merhaba 👋
Powered by