Yandex

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKÂ ÖLÇEĞİ WÇZÖ- IV

Testin Tanıtımı: Wechsler çocuklar için zeka ölçeği- IV ( WÇZÖ-IV) bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. Bu ölçek Wechsler Çocuklar için Zeka ölçeği III’ün yenilenmiş halidir.

WÇZÖ -IV güncellenmiş normlar, yeni alt testler ve çocuğun performansını farklı bilişsel işlev alanlarıyla yansıtan dönüştürülmüş puanların da vurgulanması gibi önemli yenilikleri kapsamaktadır. 

WÇZÖ- IV bilişsel gelişim, zihinsel değerlendirme ve bilişsel süreçlere ilişkin güncel araştırmalara dayanarak yapılan değişikliklerle, öncekilerden farklı, özgün bir ölçek olmuştur.

Ölçeğin Yapısı:

WÇZÖ-IV’de toplam 5 dönüştürülmüş puan elde edilebilmektedir. Ölçeğin daha önceki sürümleriyle olduğu gibi WÇZÖ-IV’den de çocuğun genel bilişsel yeteneğini yansıtan Tüm Ölçek Zeka Puanı elde edilmektedir. Ayrıca çocuğun farklı bilişsel işlev alanlarındaki becerilerini gösteren dört ek dönüştürülmüş puan da hesaplanabilmektedir.

Dönüştürülmüş puanlar kümeleri: 

  • Sözel Kavrama :  Sözel bilgiyi, öğrenilmiş bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi ölçer; işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir ve okul başarısı ile yakından ilgilidir
  • Algısal Akıl Yürütme : Algısal akıl yürütme kümesi; sözel olmayan kavrama yapısını, görsel algılama ve organizasyon, eş zamanlı sıralama, görsel-motor koordinasyon, öğrenme ve görsel uyaranlarda şekil ve zemini ayırma becerilerini ölçmek için tasarlanmıştır.
  •  Çalışma Belliği : Bu alt küme kısa süreli işitsel bellek, dikkati sürdürme, yoğunlaşma ve yoğunlaşma ve zihinsel kontrol/ manipülasyon becerilerini ölçer. Zihinsel kontrol; bilgide bazı işlemler ya da değişiklikler yapılırken onu kısa süreli bellekte tutmak ve dikkatini verme becerisi olarak tanımlanmaktadır.
  • İşlemleme Hızı:  İşlemleme hızı; basit ya da tanıdık bilgiyi hata yapmadan zihinsel işlemedeki çabukluğun göstergesi olarak bilinmektedir.

Test Süresi : Çocukların çoğu için temel alt testlerin uygulanması aşağı yukarı 65 – 80 dakika sürmektedir. Bazı durumlarda test süresi uzayabilmektedir.

Testin Türü: Zekâ testidir.

Uygulama Şekli: WÇZÖ – IV  yalnızca testi kullanmada eğitilmiş, uygulama sertifikası olan psikologlar tarafından uygulanabilir. Test odasında testi veren psikolog ve çocuktan başka kimse olmamalıdır. Çocuk ve testi uygulayan kişi ile gerekli iletişim kurulup teste hazırlandıktan sonra teste başlanır. 

WÇZÖ – IV zekâ testi çocuğun zeka puanı yanında, bilişsel olarak güçlü olduğu alanlar ve güçlük çektiği, desteklenmesi gereken alanlar hakkında da bilgi verir. Dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi tanıları koyabilmek için yararlanılan bir testtir. 

Önemli uyarı : WÇZÖ – IV zeka testinin son sürümüdür. Bundan önce kullanılan WISC-R testinin geçerliliği kalmamıştır. 

RANDEVU İÇİN: 0530 232 90 10 

WhatsApp'dan ulaşın.
💬 Buradayız 😊
Merhaba 👋
Powered by