Yandex

Çocuk Psikodrama Kayıtlarımız Başlamıştır

Çocuk Psikodraması nedir?

Çocuğun kendini en iyi ifade biçimi oyun ve eylemdir. Çocuk psikodraması çocukların kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortam yaratarak duygularını ve yaşadıkları güçlükleri, oyun ve eylem metotlarıyla çalışmalarına imkan sağlar.

Çocuk psikodraması gruplarında çocukların okulda yaşadıkları problemler, akran ilişkileri, otorite ilişkileri, olumlu davranışların pekiştirilmesi , özgüven problemleri, sınırlarını koruma, kayıp ve yas, tikler, fobiler gibi bir çok konuda çalışılabilir.

 Çocuk psikodrama çalışması sonucunda çocuklar;

 • Sağlıklı akran ilişkileri kurma
 • Sağlıklı otorite ilişkileri kurma
 • Pozitif davranış öğrenme
 • Benlik değerini fark etme, öz güven kazanma
 • Gerektiğinde hayır diyebilme
 • Bedensel ve psikolojik sınırlarını fark etme ve koruyabilme
 • Duygularını tanıma ve ifade etme
 • Problem çözme yetisini geliştirme
 • Öfke kontrolünü sağlama
 • Aile içi ilişkilerin düzenlenmesi
 • Kardeş kıskançlığıyla baş etme
 • Kurallara uyma
 • Dürtüsel davranışları kontrol etme becerilerini geliştirirler.

 

Çocuklar  bu becerileri grup içinde olumlu davranışları modelleme yöntemiyle  de pekiştirirler.

Çocuk psikodraması grupları:

 • Haftada 1 gün , 1 saat 15 dakika toplanır ve toplam 10 hafta sürer.
 • Gruplarda 6-8 yaş, 8-10 yaş arası 4-6 çocuk bulunur.
 • Grup çalışmaları 2 uzman psikoterapist tarafından yönetilir.
 • Ailelerle ve çocuklarla grup çalışması öncesi gruba katılım kararının alınacağı görüşme yapılır. (Bu görüşme ücretsizdir).
 • Grup çalışmalarının ortasında ve sonunda ücretsiz aile görüşmeleri yapılır.

OKUL Öncesi Psikodrama Oyun Grubu  Kayıtları Başlamıştır

Psikodramatik oyun grubunda çocuklar psikodramatik oyunlar aracılığıyla desteklenerek duygusal,sosyal, bilişsel ve dil  gelişimi alanlarında  yaşadıkları güçlüklerle baş etme yöntemleri geliştirmeleri sağlanır. Çocukların çeşitli yaşam olayları ile başetme becerileri geliştirmeleri ve ruhsal açıdan uyumlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri de psikodramatik oyun gruplarının amaçları arasındadır.

Psikodramatik oyun  grupları:

 • Haftada 1 gün , 1 saat toplanır ve toplam 8 hafta sürer.
 • Gruplarda 4-6 yaş arası 3-6 çocuk bulunur.
 • Grup çalışmaları 2 uzman psikoterapist tarafından yönetilir.
 • Ailelerle ve çocuklarla grup çalışması öncesi gruba katılım kararının alınacağı görüşme yapılır. (Bu görüşme ücretsizdir).
 • Grup çalışmalarının  sonunda ücretsiz aile görüşmeleri yapılır.
WhatsApp'dan ulaşın.
💬 Buradayız 😊
Merhaba 👋
Powered by