Yandex

Çocuklarda EMDR

Çocuklar da yetişkinler gibi travmalara maruz kalırlar.  Travmatik etki yaratan olaylar deprem, sel gibi doğa olayları olabileceği gibi, akran zorbalığı, taciz gibi olaylar da olabilmektedir.  

Travmatik olayın süresi ve sıklığı, travmanın şiddetini etkileyen faktörlerdir.  Örneğin zorbalığa bir kere maruz kalmış bir çocuk ile sürekli olarak zorbalığa maruz kalmış çocuk aynı oranda etkilenmemektedir.  Yaşanan travmatik olaya bireysel ya da toplu şekilde maruz kalınması da, travmanın etkisini değiştirmektedir.

Yaşanan travmanın fark edilmesi ve bunun etkilerinin giderilmesi için çözüm aranması oldukça önemlidir. Çocukluk çağında yaşanan tüm olumsuz olaylar  zihnimizde kaydedilmekte ve yetişkinlik hayatını etkileyecek şemaların oluşumuna sebebiyet vermektedir. 

Çoğu yetişkin hayatında yaşanan olumsuz deneyimlerin altında, çocukluk döneminde maruz kalınmış travmatik yaşantılar vardır. Örneğin,  performans kaygısı yoğun olan ve topluluk önünde konuşmaktan kaçınan bir yetişkinin,  ilkokul yıllarında öğretmeninin azarlayışına ve arkadaşlarının alayına dair yaşantısal travmatik bir deneyimi olabilir. 

Çocuklarda EMDR uygulaması yeni bir yaklaşımdır. Diğer terapilerde olduğu gibi güven ilişkisi ve çocuğun motivasyonu oldukça önemlidir. EMDR sürecinde yine aile ile işbirliği yapılır. 

Çocuklarda EMDR protokolü  ile yetişkinlerdeki EMDR protokolü arasında farklılıklar vardır. Çocuklar için yapılan uygulamada ilişki esastır ve süresi değişken olabilmektedir. 

WhatsApp'dan ulaşın.
💬 Buradayız 😊
Merhaba 👋
Powered by